Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Ruim dertig partijen committeren zich aan DigidealGO

Samen. Slimmer. Sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die is door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.  Zie hier het persbericht.

Wat is een digitaal stelsel. Waarom is dat nodig en hoe werk je daar aan? Kijk hier de video waarin een aantal sleutelpersonen uit de sector reageren op deze vragen.

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

Digitalisering en informatisering is essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen. De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector

Actueel

10 April

Digi-bubbel

Elke bouwer zit in zijn eigen digi-bubbel. Dom, echt verspilling. Richard Tieskens over de DigiDealGO in Cobouw. Lees hier het artikel.

10 April

We gaan nú pas weer samenwerken aan innovatie

Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda op BNR. Klik hier om het interview te luisteren.

28 November

Update november 2018

Sinds de Kennisdag van het BIM Loket op 5 oktober lijkt het relatief stil rond de DigiDealGO.  Richard Tieskens (voorzitter van de kerncoalitie) licht de stand van zaken toe.

Lees verder
19 October

Terugblik Kennisdag 2018: naar een nationaal digitaliseringsprogramma dat ons ‘in het hart weet te raken.’

De BIM Loket Kennisdag stond in het teken van inspiratie én communicatie. “Een helder verhaal over het maatschappelijk belang brengt de gewenste versnelling in de digitalisering in de bouw.”

Lees verder
27 September

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliseringsprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.  

Lees verder

Roadmap

 • 9 juli

  Intentieverklaring

 • 15 oktober

  presentatie van 80% versie aan de Kerncoalitie

 • 12 maart 2019

  Kerncoalitie stemt in met DigiDeal

 • 11 april 2019

  Tekenmoment DigiDeal

 • 2019

  Uitvoering volgens programmaplan