Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Downloads DigiDeal

Lees de compacte samenvatting (klik op afbeelding).

Samen. Slimmer. Sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) die op 11 april tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ door ruim dertig organisaties is bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector.

Rapportages experts 2018

In 2018 hebben teams met experts ter voorbereiding op de DigiDeal rapportages opgesteld. Zes werksporen zijn uitgebreid verkend en zover mogelijk in kaart gebracht. Lees hun rapportages via de links hieronder.

Met deze kennis gaat het Digiteam in het najaar van 2019 samen met alle experts en betrokken marktpartijen een actieplan opstellen, inclusief SMART-doelstellingen en versnellingsprojecten.