Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

buildingSMART professional certification

Een gestandaardiseerd, individueel programma opstellen voor certificering. Dat beoogt ‘buildingSmart professional certification’. Zodat er een wereldwijde benchmark komt voor open BIM-competentiebeoordeling en -certificering. Waarbij lokale normen en algemene voorwaarden in acht genomen worden.

In de afgelopen jaren is BIM versneld geadopteerd over de hele wereld. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan industriestandaarden en benchmarking. Er is nog steeds veel verwarring en een gebrek aan eenduidigheid over het definiëren van sleutelbegrippen, concepten en processen. Er is ook een aanzienlijk verschil in de competentie van professionals uit de industrie om BIM-projecten in alle fasen van de levenscyclus van een faciliteit uit te voeren.

Doel van het project

Het is niet de bedoeling van buildingSMART om individuele opleidingen te geven. Wel wil buildingSMART een kader bieden voor het ontwikkelen van cursussen en het accrediteren van opleiders. Bovendien kunnen de deelnemers kunnen via dit kader worden beoordeeld en gecertificeerd. Daarnaast moet dit initiatief bijdragen aan een bredere bekendheid en adoptie van BIMstandaarden en buildingSMART-standaarden, -processen en -best practices.

Betrokken organisaties

BuildingSMART Benelux neemt de centrale regie op zich, om de onafhankelijkheid, en continuïteit te waarborgen. Hiernaast zullen zij meerdere opdrachtgevers benaderen om deel te nemen als sponsor aan dit project. Zo willen zij een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor de acceptatie van deze certificering als nationale standaard vanuit opdrachtgevers.