Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Datastelsel Energieverbruik Utiliteit

Dit project is een direct gevolg van het eind 2018 gepubliceerde Klimaatakkoord. Het komt specifiek vanuit de werkgroep Utiliteitsbouw (hoofdstuk C1.10 van het Klimaatakkoord).

Doel van het project
Doel is de realisatie van een datastelsel, dat meer en gemakkelijker inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit geeft. Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk, in lijn met het Klimaatakkoord,  sectorale benchmarks te kunnen ontwikkelen. Deze benchmarks moeten een belangrijke onderbouwing geven aan de wettelijke eindnormen voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, en tussendoelen in 2030.

Het beoogde stelsel bestaat uit onderling samenhangende afspraken tussen eigenaren van utiliteitsgebouwen en energieaansluitingen, verwerkers van gebouwdata en energieverbruiksdata en gemachtigde derden. Afspraken over regie, rollen, rechten en plichten en standaarden, gericht op het realiseren van de in hoofdstuk 2 vermelde doelen zoals die in het Ontwerp Klimaatakkoord zijn vastgelegd.

Betrokken organisaties

Dit ontwikkeltraject past bovendien goed binnen het VIVET proces om te komen tot een verbeterde informatievoorziening voor de energietransitie. Uitgangspunt is dat dit ontwikkelplan niet tot een “eiland-oplossing” leidt.

Meer informatie: download hier het complete projectvoorstel.