Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

‘Dat er iets moet gebeuren, hoeven we elkaar in de bouw niet meer uit leggen.’

Een beknopt interview met Richard Tieskens

Directeur Vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf, voorzitter Bouw InformatieRaad én Voorzitter van de Kerncoalitie DigiDealGO

Wat is de DigiDeal wat u betreft?

Digitalisering is niet nieuw en we willen allemaal dat we ermee gaan werken. Om dat goed te doen, is samenwerken het sleutelwoord en dus ook afspraken maken. De DigiDeal is precies dat: een stelsel van afspraken die we met elkaar in de bouwsector gaan maken om digitalisering echt aan de gang te krijgen.

Waarom is de deal juist nu zo belangrijk?

Wat mij drijft zijn maatschappelijke thema’s. We staan in Nederland voor twee enorme opgaven: snel meer én duurzaam bouwen. Voor die enorme bouwopgave en de noodzaak om Nederland van het gas af te krijgen en naar meer duurzame energie om te schakelen, is voor de bouwsector een geweldige uitdaging. Een van de belangrijkste oplossingen om deze uitdaging succesvol aan te gaan is digitalisering en daarom zetten we ons daar met deze deal voor in.

Waarom is digitalisering daarvoor dé oplossing?

Het is niet de enige oplossing, alleen met een virtuele wereld gaan we niets maken. Bouwen blijft natuurlijk een stenen aangelegenheid of een asfalt aangelegenheid, dus het is geen doel an sich. Maar wel een belangrijke om het proces van bouwen mee te ondersteunen.

Waar zitten nog de knelpunten in de DigiDeal?

Dat er iets moet gebeuren, hoeven we elkaar niet meer uit te leggen. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Het punt is dat we de hele bouwsector met al die verschillende spelers en diverse belangen één kant op moeten krijgen. Allemaal zijn we aan het trekken en duwen, alleen nog niet altijd dezelfde kant op. De DigiDeal is ervoor om richting mee aan te geven.

Naast Richard Tieskens bestaat de Kerncoalitie DigiDealGO uit de volgende personen:

De Bouwagenda:

BIM Loket:

Bouwend Nederland:

UNETO-VNI:

Rijkswaterstaat:

Ministerie van BZK: