Waaraan moet een Versnellingsproject voldoen?

Wil je dat jouw project voortaan valt onder ‘de vlag’ van de DigiDealGO? Dien het in bij het Digiteam en zorg dat je de antwoorden paraat hebt op de volgende vragen:

Hoe/in welke mate draagt je project bij aan de doelen van de Digideal?

Welke verbindingen leg je met je project?

  • Welke partijen zijn betrokken? Zijn belangen goed vertegenwoordigd?
  • Welke raakvlakken of overlap is er met andere initiatieven?
  • Welke relaties zijn gelegd met aanpalende projecten?

Voldoet het project aan alle randvoorwaarden?

Zorg je voor borging van het eindresultaat: wat is er bijvoorbeeld afgesproken over eigenaarschap en beheer? Sluit dit project aan bij bestaande standaarden en op welke wijze?

Zijn projectresultaten straks voldoende bruikbaar?

  • Is de gebruiker betrokken en zo ja hoe en hoeveel?
  • Zorg je voor een heldere evaluatie, zodat anderen daar mee verder kunnen?

Hoe mobiliseer je opgedane vakkennis?

  • Welke kennis uit de sector gebruik je?
  • Welke nieuwe kennis creëer je?
  • Hoe zorg je voor vastlegging en verspreiding van nieuwe kennis?

Voldoet je project aan de voorwaarden? Ga naar het aanmeldformulier Versnellingsproject DigiDealGO vul het in en mail dit naar info@digidealgo.nl, t.a.v. dhr. Jan-Pieter Eelants.