Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

GIS + BIM pilots 2019

“Met dit project oefenen we als Rijksvastgoedbedrijf samen met onderhoudsbedrijven en facilitaire dienstverleners hoe we informatie kunnen delen en ontwikkelen”, legt clusterhoofd Ontwikkelen Vastgoed Informatie Hans Elsinga uit. Door het DigiDealGO stempel krijgt het project breder bekendheid en “dit helpt sneller meer partijen om de tafel te krijgen.”

GIS + BIM pilots 2019

Actuele informatie over beheer, onderhoud en gebruik van je gehele vastgoedportefeuille overzichtelijk bij elkaar. Geordend in 3D-modellen plus bijbehorende gegevens, in een externe, online uitwisselomgeving. Modellen, waarin zowel jijzelf als je omgevingspartners op elk gewenst moment aanpassingen kunnen aanbrengen. Zodat je heel snel en exact ziet waar brandhaspels hangen en of die zijn voorzien van een keuringscertificaat. Dit is precies wat het project GIS + BIM pilots 2019 van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beoogt. “Met dit project oefenen we samen met onderhoudsbedrijven en facilitaire dienstverleners hoe we informatie kunnen delen en ontwikkelen. Dat gebeurt vanuit een speciaal daarvoor ontwikkeld prototype uitwisselingsdatabase. Daarbij staan negen echte objecten en contracten centraal”, legt clusterhoofd Ontwikkelen Vastgoed Informatie Hans Elsinga uit. Hij is blij dat dit project is erkend als Versnellingsproject voor de DigiDealGO, want “daardoor is het veel gemakkelijker om partijen bij elkaar te krijgen.” Het uiteindelijke doel dat het RVB samen met omgevingspartijen wil bereiken? “Dat we het gebruik, onderhoud en exploitatie van de vastgoedportefeuille zo efficiënt mogelijk kunnen plannen en uitvoeren.”

Betrokken organisaties

Meer informatie: https://gisbim.ictu.nl/informatie