Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

GWW-OTL Kennisdelingsplatform

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw van belang om data objectgericht te structureren, zodat je deze data gemakkelijker kunt uitwisselen tijdens aanleg-, beheer- en onderhoudsprocessen. In het GWW-OTL Kennisdelingsplatform ontwikkelen en toetsen diverse GWW-partijen ObjectTypeLibraries (OTL’s) op projecten.

Door dit platform is landelijke coördinatie en kennisdeling van ontwikkelingen mogelijk. Zo wordt een diversiteit aan oplossingen voorkomen, die een onderlinge uitwisseling van informatie tussen ketenpartners in de GWW belemmert. Met als uiteindelijk resultaat een netwerk van eenduidig gemodelleerde en toepasbare OTL’s. De uitvoeringsperiode loopt van juli 2020 tot juli 2021.

Doel van het project

Het doel is het bewaken en afstemmen (delen) van kennis, bij het ontwikkelen van OTL’s. Daarbij wordt rekening gehouden met structuur en met een gemakkelijke overdracht van data vanuit projecten, naar het beheer van infrastructuur en openbare ruimte. Bovendien wordt er gekoppeld aan de nationale standaarden CB-NL, IMgeo/BGT en GWSW. Door deze kennisdeling verbetert niet alleen de onderlinge afstemming over OTL’s, maar wordt ook de aansluiting op de markt en het aanhaken bij nationale en internationale ontwikkelingen geborgd.

Betrokken organisaties

Het project is tot stand gekomen door samenwerking van de provincies (Vakberaad Beheer & Bouw) en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. CROW begeleidt het proces van de provincies en de omzetting van het informatiemodel IMBOR naar een linked-data-model (versnellingsproject BIM voor Provincies). BIMW en Gobar begeleiden het vergelijkbare OTL-ontwikkelproces van de Gem. Amsterdam en bij TenneT te Arnhem.

Betrokken Partijen