Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Het Digiteam

Het Digiteam is sinds 11 april 2019 gestart met het op gang brengen van de digitaliseringsbeweging in de bouw en infra. Dit team zet gezamenlijk de grote lijnen uit voor versnelling van de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Daarnaast brengt het Digiteam nieuwe en lopende digitaliseringsprojecten in kaart, bepaalt of een project het stempel ‘DigiDealGO versnellingsproject’ mag voeren (klik hier voor de criteria), legt verbindingen tussen de projecten en zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

Het werk van het Digiteam is georganiseerd langs vijf werksporen. Deze komen inhoudelijk overeen met de thema’s van vijf rapportages, opgesteld eind 2018, ter voorbereiding op de DigiDealGO. Deze rapporten zijn te vinden op de pagina Downloads op deze site.

Leden en werksporen Digiteam 

Marcel Sukel (programma manager BIM provincie Noord-Holland)
Werkspoor: Digitaal bouwwerk gedurende gehele levenscyclus

Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek)
Werkspoor: Digitale toeleveringsketen

Jan Al (Techniek Nederland) en Paul Schumacher (Bouwend Nederland)
Werkspoor: Digitaal stelsel gebouwde omgeving

Jacqueline Meerkerk (directeur BIM Loket)
Werkspoor: Culturele wendbaarheid

Han de Wit (Tauw Group BV)
Werkspoor: Stromen van Kennis

Jan-Pieter Eelants (CROW) – secretaris
Richard Tieskens (Rijksvastgoedbedrijf) – voorzitter

Alle inspanningen van dit team zijn gebaseerd op in-kind bijdragen van de ondertekenaars van de DigidealGO.