Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Het Digiteam

Het Digiteam is sinds 11 april 2019 gestart met het op gang brengen van de digitaliseringsbeweging in de bouw en infra. Dit team zet gezamenlijk de grote lijnen uit voor versnelling van de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data en informatie in de bouw. Daarnaast brengt het Digiteam nieuwe en lopende digitaliseringsprojecten in kaart, bepaalt of een project het stempel ‘DigiDealGO versnellingsproject’ mag voeren (klik hier voor de criteria), legt verbindingen tussen de projecten en zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

Het werk van het Digiteam is georganiseerd langs vijf werksporen. Deze komen inhoudelijk overeen met de thema’s van vijf rapportages, opgesteld eind 2018, ter voorbereiding op de DigiDealGO. Deze rapporten zijn te vinden op de pagina Downloads op deze site.

Contactgegevens

Werkspoor: Digitale toeleveringsketen
Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek), 088 150 08 00

Werkspoor: Digitaal stelsel gebouwde omgeving
Jan Al (Techniek Nederland)
tel. 06 303 90 626
en Paul Schumacher (Bouwend Nederland)
tel. 06 129 35 421

Werkspoor: Stromen van Kennis
Han de Wit (Tauw Group BV)
tel. 06 537 55 689
en Jan-Pieter Eelants (CROW)
tel. 06 206 50 467

Werkspoor: Culturele wendbaarheid
Martijn Carlier (BIM Loket)
tel. 06 511 02 895

Secretaris
Jorrit Penninga (INNOPAY)
tel. 06 272 65 983

Voorzitter
Richard Tieskens (Rijksvastgoedbedrijf)
tel. 06 204 79 357

Alle inspanningen van dit team zijn gebaseerd op in-kind bijdragen van de ondertekenaars van de DigidealGO.