Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

ILS Configurator

De ILS Configurator is een online tool, die het gebruik van de open BIM-standaard ILS- (Informatie Leverings Specificatie) gaat vergemakkelijken. De configurator werkt op basis van het eerder ontwikkelde ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E), een kaartensysteem opgebouwd met behulp van Excel.

Brancheoverstijgend

Jeffrey Truijens (VDNDP), projectmanager van het project ILS Configurator: “Via het DigiDealGO stempel komt ons project onder de aandacht in de gehele bouwketen, en komen we in contact met vergelijkbare initiatieven.”

Werken met Excel is vanwege de aanpasbaarheid niet de meest uitgelezen methode voor de toekomst. “Het risico is dat elke opdrachtgever zijn eigen ILS gaat maken en het onderling vergelijken met elkaar wordt bemoeilijkt. Om de wildgroei aan ILS-versies tegen te gaan en het gebruik van de ILS O&E te vergroten is een configurator noodzakelijk.”

Gebruiksgemak

Doordat de configurator het gebruiksgemak verhoogt (stap voor stap, per onderdeel door de ILS onderwerpen navigeert) hopen de initiatiefnemers van dit project dat de configurator de ILS adoptie vergroot. “En daarmee dus de adoptie van BIM informatie uit modellen.”

De belangrijkste drijfveren voor de configurator:

In eerste instantie ligt de focus van de ILS O&E op de woningbouw en utiliteitsbouw, maar een uitbreiding naar weg- en waterbouw behoort door de komst van de configurator zeker ook tot de mogelijkheden.

Betrokken organisaties