Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Implementatie BIM bij provincies

Een gezamenlijk BIM-programma helpt provincies hun informatiemanagement voor de Openbare Ruimte en Infrastructuur te verbeteren. Daardoor zijn ze beter in staat om:

Context van het project

Het programma BIM  Implementatie van de gezamenlijke Provincies beschrijft het gehele traject van ontwikkeling en implementatie bij de 12 provincies om te komen tot  het professioneel inzamelen, hergebruiken en delen van areaal gegevens voor het beheer van objecten in de Openbare Ruimte en Infra. Het programma richt zich specifiek op de huidige behoeften bij de provincies. Het programma wordt gerealiseerd in samenwerking met CROW. Ondertussen hebben de gemeenten Rotterdam en Amsterdam zich ook bij de ontwikkelingen aangesloten.

Doel van het project

De resultaten uit het programma stelt provincies in staat beter samen te werken met alle ketenpartners door slim gebruik maken en uitwisselen van informatie, waarbij eenmalig inwinnen, eenduidig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Met een eenduidige werkwijze is er duidelijkheid over de te leveren gegevens. Zo ontstaat een soepel stromend informatieproces waarin data betekenisvol kan worden verzameld, gedeeld en verrijkt. Door herbruikbaarheid van informatie in alle fasen van het proces of van de levenscyclus van het object, kunnen assetmanagementtaken op basis van juiste en actuele informatie efficiënter en effectiever verricht worden.

Betrokken organisaties

Meer informatie: download hier het complete projectvoorstel (PDF).