Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Implementatie en validatie BIM gemeenten

Steeds meer gemeenten zien het ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen over digitaal bouwen en beheren als noodzakelijk. Want daarmee vinden zij goede ondersteuning, om de uitdagingen in de Openbare Ruimte en Infrastructuur aan te pakken.

Context project
Gemeenten zijn op het gebied van objectinformatie in de Openbare Ruimte en Infrastructuur (digitaal bouwen en beheren) op zoek naar oplossingen (zowel tools, als werkwijzen, als samenwerkingscultuur) die hen kunnen helpen bij het toekomstbestendig inrichten en gebruiken van hun Openbare Ruimte en Infrastructuur. Veel gemeenten hebben moeite met de complexe materie, met het ontsluiten van de juiste kennis, met het maken van een plan van aanpak, met het vinden van de juiste mensen (intern en extern) en met het opzetten van goede samenwerking. De behoefte en de noodzaak bestaat in het versnellen van kennisdeling en –ontwikkeling tussen gemeenten onderling en met marktpartijen om de BIM implementatie te ondersteunen.

Doel van het project

In dit project wordt in eerste instantie gewerkt aan:

  1. Samenwerking en kennisdeling tussen gemeentelijke organisaties in een regio (samen met het MKB) waarbij zij worden begeleid in de ontwikkelingen rond digitaal bouwen en beheren. Zij zullen hun kennisvraag en –aanbod centraal, gezamenlijk én gestructureerd kunnen oppakken.
  2. Kennisproducten – Door professionele ondersteuning is het mogelijk kennis te abstraheren en deelbaar te maken voor gebruik door andere partijen. Een voorbeeld van deelbare kennis zijn BIMbites (uit het VNG pilotstarter project ‘Samen werken met BIM’), waar kennis gestructureerd, laagdrempelig en herbruikbaar vastgelegd is, ter inspiratie voor anderen.
  3. Gebruikservaring – vanuit 2 goede use cases denken de projectmanagers te kunnen verbreden naar meer use cases, maar ook meer ketensamenwerking tussen de gemeenten en de met hun samenwerkende partijen op te zoeken.

Betrokken organisaties

Meer informatie: download hier het complete projectvoorstel (PDF).