Minister Ollongren stuurt Update DigiDealGO naar Tweede Kamer

“Digitalisering in de bouw is van groot belang, om innovatie en kostenreductie bij de verduurzaming van woningen te bewerkstelligen”, aldus minister Ollongren. Een uitspraak die zij al eerder deed, en deze maand nogmaals heeft bekrachtigd in een begeleidende brief bij de Update over de DigiDealGO, gericht aan de Tweede Kamer.

In november 2019 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de leden Van Eijs (D66) en Dik-Faber (CU). Daarin verzoeken zij de de regering om samen met de sector te kijken hoe het proces van digitalisering van de bouw versneld kan worden. Bovendien is toen gevraagd de Kamer in het voorjaar van 2020 te informeren over de voortgang van dit proces. Via het doorsturen van de Update en de begeleidende brief heeft minister Ollongren hier gehoor aan gegeven.

Hoe gaan we de olievlek vergroten?

De Update¬†DigiDealGO (klik hier om deze te downloaden als PDF) vat kort en krachtig samen wat de DigiDealGO inhoudt, hoe deze tot stand kwam en welke resultaten er een jaar na dato zijn bereikt in verband met deze deal. Initiatiefnemer voor het opstellen van de Update is de Bouw Digitaliserings Raad (BDR). In dit document blikt¬†deze raad tevens vooruit op de komende maanden: hoe gaan we de ‘olievlek’ vergroten en onder andere zorgen dat er meer Versnellingsprojecten aanhaken?