Online Digicafé’s – eerste stappen gezet op weg naar ontwerp DSGO

“Het komende half jaar willen we in een aantal workshops met stakeholders een ontwerp ontwikkelen voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO),” aldus het Digiteam op 7 mei tijdens het online Digicafé. Tijdens deze online sessie, en op 8 mei, gingen welgeteld 30 en 28 deelnemers met het Digiteam aan de slag met drie concrete DigiDealGO Versnellingsprojecten. Met als doel het vormgeven van Use Cases, die bouwstenen kunnen opleveren voor het DSGO.

“We willen het komende half jaar stapsgewijs een ontwerp voor DSGO ontwikkelen. Waarbij de ideeën zoveel mogelijk van onderop komen. Bottom-up, in gesprek met onze klankbordgroep en andere stakeholders uit de markt”, legt Digiteamlid Jan Al uit. Met behulp van bestaande projecten, die het label DigiDealGO Versnellingsproject kunnen krijgen als ze passen bij onze doelen, willen we use cases beschrijven. Daar kun je bijvoorbeeld onderwerpen uithalen waarover je afspraken zou moeten maken in het kader van een digitaal stelsel voor de bouw. Maar ook over te hanteren standaarden en metadata die je nodig hebt.”

9 bouwstenen model
Om alle input in een handzame structuur te kunnen ‘gieten’ en de ontwikkeling van het DSGO hanteerbaar te maken, wil het Digiteam als top-downproces het ‘9 bouwstenen model’ hanteren. Een model dat 9 bouwstenen beschrijft die bijdragen aan het succes van een datadeel-initiatief. Denk aan onderwerpen als juridische afspraken, bijvoorbeeld over eigenaarschap van data, tot identificatie/authenticatie/autorisatie, waarbij je onder andere in kaart brengt welke tools je wilt hanteren voor het vaststellen van ieders identiteit. “Aangereikte lopende praktijkprojecten helpen dit 9 bouwstenen model nader in te richten.”

Vervolgens konden de deelnemers aan het Digicafé zich in deelsessies nader buigen over drie Versnellingsprojecten: de Uniforme Open Objectenbibliotheek (UOB), de ILS configurator en de GIS + BIM pilots van het RVB. Deze dekken volgens het Digiteam “Het 9 bouwstenenmodel al voor een groot gedeelte af.” Bij elk van die Versnellingsprojecten discussieerde de groep over de vragen: ‘wat is de essentie van de toegevoegde waarde van dit project?’ en ‘Welke standaard(en), proces(sen) of tools zijn hieruit te benoemen voor de ontwikkeling van DSGO?’

Klein beginnen
Kijkend naar het project ILS luidden de conclusies dat dit project aantoont dat klein beginnen met een basistool prima bij kan dragen aan een breder harmonisatietraject. Door te beginnen met een configurator die het gebruiksgemak van de ILS Ontwerp & Engineering verhoogt,  hopen de initiatiefnemers dat de configurator kan uitgroeien tot een tool die in ons land algemeen kan worden gebruikt voor het opstellen van projectspecifieke ILS’en. Dat zou de adoptie van de ILS als essentieel document in het BIM proces enorm stimuleren én bijdragen aan harmonisatie van informatie in BIM-modellen.

Over de toegevoegde waarde van de UOB was geen discussie, want “die is van nut voor de gehele installatieketen.” Uit dit project zijn meerdere use cases en tools te halen. Een belangrijke vraag bij dit project: hoe kan het gebruik van de UOB worden doorgezet aan de bouwkundige kant? En ook: wat kunnen we ermee richting gebouwgebruikers (bijvoorbeeld in het kader van de Wet kwaliteitsborging)?

Bierviltje
Ook de meerwaarde van GIS + BIM pilots is volgens de deelnemers aan het Digicafé helder: “Die kun je uitleggen op een bierviltje.” Want wie wil nu niet alle actuele informatie over beheer, onderhoud en gebruik van je gehele vastgoedportefeuille overzichtelijk bij elkaar in 3D-modellen? Kijkend naar het DSGO zal onder andere moeten worden bekeken hoe je meer partijen verbindt aan deze pilots en welke tools en standaarden zich het meest lenen om gegevens te gaan uitwisselen.

Al met al werd het twee geanimeerde online uren, die zeker een vervolg gaan krijgen. Of dit opnieuw online zal zijn, of fysiek, staat nog niet vast.

Geen kans gezien om 7 of 8 mei aan te haken, maar wel geïnteresseerd? Download dan hier de presentaties (PDF):

Inleiding Digiteam over DSGO
Versnellingsproject UOB
Versnellingsproject ILS configurator
Versnellingsproject BIM + GIS pilots