Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Opstellen Kennisagenda Digitalisering

Een aantal wetenschappelijke kennisinstituten wil in enkele maanden tijd een Kennisagenda Digitalisering opstellen.

Context

Aanleiding van dit voorstel is de kloof tussen de kenniswereld van toegepaste en wetenschappelijke kennisinstituten en TNO en de praktijk.

Een aansprekende kennisagenda helpt bij vinden van de juiste match van kennisvragers en kennisaanbieders in versnellings- en innovatieprojecten en zorgt voor een goede doorwerking en verankering van nieuwe kennis. Ter inspiratie en als voorbeeld wijzen de initiatiefnemers op het Dutch Soil Platform. Een van de eerste initiatieven van dit platform was het opstellen van een (strategische) kennisagenda. Uiteindelijk is die nu al een aantal keer herijkt (medegefinancierd door Rijk en het bodemconvenant.

Doel van het project

Doel van dit project is om in een aantal maanden een samenhangende en toegankelijke Kennisagenda Digitalisering samen te stellen. Beter gezegd: de projectmanagers willen de agenda assembleren vanuit bestaande brokstukken.

Als neveneffect willen de initiatiefnemers door het gezamenlijk opstellen van een agenda door de kennisinstituten een informeel platform (of expertteam) van kennispartijen creëren, waarin men de discipline heeft om elkaar (rondom voorkomende initiatieven) steeds op te zoeken en zaken af te stemmen. Het platform zorgt (ook samen met het Digiteam) voor het up to date houden van de kennisagenda.

Betrokken organisaties

Meer informatie: download hier het complete projectvoorstel.