Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Over DigiDeal

Wat is de DigiDealGO?

Slimmer en beter samenwerken in de bouw. Dat kunnen, moeten en willen we allemaal. Met de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) werken we aan uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGO geeft richting, biedt houvast en werkt aan versnelling van digitalisering van de gebouwde omgeving.

Bouwen voor de toekomst

De vraag naar woonruimte groeit. Tegelijkertijd moet er de komende jaren een groot aantal bruggen, viaducten en andere kunstwerken vervangen worden. Bovendien vragen klimaatverandering en internationale afspraken van ons, dat we energieneutraal en circulair bouwen.

Digitalisering van de gebouwde omgeving vervult een spilfunctie bij het vinden van antwoorden op deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Een succesvolle digitalisering zorgt voor trotse bouwers, en andersom. Mensen die steeds beter weten hoe zij data en informatie zo efficiƫnt mogelijk kunnen inzetten versnellen digitalisering. De juiste inzet van data zorgt bovendien voor prettige en steeds slimmere bouwwerken, voor productiviteitsgroei en voor lagere exploitatiekosten.