Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Versnellingsprojecten

Gezocht: Versnellingsprojecten
De DigiDealGO kan worden beschouwd als de Nationale Digitaliseringsagenda voor de Gebouwde Omgeving. De doelen van de DigiDealGO krijgen inhoud met lopende en nieuwe digitaliseringsprojecten in de sector. Ondertekenaars en ambassadeurs van de DigiDealGO hebben vaak zicht op, of zijn direct betrokken bij digitaliseringsprojecten. Daarmee vormen zij een belangrijke schakel voor de realisatie van de DigiDealGO in de praktijk.

Wie beoordeelt of een project Versnellingsproject mag heten?
Het DigiTeam is een groep experts die de uitrol van de DigiDealGO coördineert. Dit team bewaakt voortgang en samenhang van de DigiDealGO ambities.  Als een project voldoet aan de (minimale) criteria dan mag dit project het label ‘DigiDealGO Versnellingsproject’ voeren.

Kenmerken van een DigiDealGO Versnellingsproject

  • Draagt naast eigen doelen bij aan collectieve doelen, zoals vastgelegd in de DigiDealGO;
  • Levert praktisch voordeel op voor betrokkenen én sector;
  • Wordt uitgevoerd door een netwerk van belanghebbenden (organisatie-overstijgend);
  • Draait om samenhang en verbinding;
  • Wordt in principe inkind gefinancierd, er is een beperkt fonds beschikbaar als katalysatorbudget.

De experts van het DigiTeam beoordelen of een project in aanmerking komt als versnellingsproject.
Hoe dat in zijn werk gaat lees je op de pagina over de werkwijze van het DigiTeam.

Wat levert een DigiDealGO Versnellingsproject op?

Wordt een project door het Digiteam geaccepteerd als versnellingsproject? Dan:

  • Vergroot je gezamenlijk, slim en snel beschikbare vakkennis;
  • Vind je gemakkelijker sponsors of enablers;
  • Krijg je extra ruimte om te experimenteren;
  • Zorg je voor aansluiting op andere projecten en op regelgeving.

Benieuwd naar ervaringen van anderen? Bekijk de video.

 

Indienen projectplan of sparren over eerste ideeën

Een project aanmelden als mogelijk DigiDealGO Versnellingsproject is eenvoudig: download hier het aanmeldformulier en mail het ingevulde formulier naar info@digidealgo.nl

Heeft u nog geen concreet voorstel voor een Versnellingsproject, maar wilt u wel afstemmen over uw plannen? Vul dan onderstaand formulier in. Vervolgens neemt een lid van het DigiTeam contact met u op. Daarnaast kunt u ook direct contact opnemen met een lid van het DigiTeam om de mogelijkheden te bespreken.