Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Versnellingsprojecten

De doelen en werksporen van het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving geven we inhoud, door het aanwijzen van zogenoemde DigiDealGO versnellingsprojecten.

Kenmerken van een versnellingsproject zijn:

  • Draagt naast eigen doelen bij aan collectieve doelen, zoals vastgelegd in de DigiDealGO;
  • Levert praktisch voordeel op voor betrokken én sector;
  • Wordt uitgevoerd door een netwerk van belanghebbenden (organisatie-overstijgend);
  • Draait om samenhang en verbinding;
  • Wordt in principe inkind gefinancierd.

De experts van het Digiteam beoordelen of een project in aanmerking komt als versnellingsproject.
Hoe dat in zijn werk gaat lees je op de pagina over de werkwijze van het Digiteam.

Wat levert een DigiDealGO stempel op?

Wordt een project door het Digiteam geaccepteerd als versnellingsproject? Dan:

  • Vergroot je gezamenlijk, slim en snel beschikbare vakkennis;
  • Vind je gemakkelijker sponsors of enablers;
  • Krijg je extra ruimte om te experimenteren;
  • Zorg je voor aansluiting op andere projecten en op regelgeving.

Benieuwd naar ervaringen van anderen? Bekijk de video.
Denk je dat jouw project aansluit bij de ambities van de DigiDealGO?
Download hier het aanmeldformulier en mail het ingevulde formulier naar info@digidealgo.nl