Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Beoordelingsproces projecten

Nadat je project is ingediend als mogelijk Versnellingsproject, controleert en borgt het Digiteam of het voldoet aan alle eisen. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

Digiteam legt verbindingen

Centraal bij de beoordeling staat het leggen van verbindingen met mogelijke aanpalende projecten, om dubbel werk en versnippering tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan:

Digiteam zorgt voor juiste randvoorwaarden

Denk hierbij aan:

Afspraken over beheer en exploitatie

Daarnaast helpt het Digiteam bij maken en vastleggen van afspraken rondom zorgvuldig beheer en exploitatie van je eindproduct. Denk aan zaken als eigenaarschap, beheer, exploitatie en beschikbaarheid.