Terugblik Kennisdag 2018: naar een nationaal digitaliseringsprogramma dat ons ‘in het hart weet te raken.’

De BIM Loket Kennisdag stond in het teken van inspiratie én communicatie. “Een helder verhaal over het maatschappelijk belang brengt de gewenste versnelling in de digitalisering in de bouw.”

Op 5 oktober staken tijdens de BIM Loket Kennisdag diverse stakeholders uit de bouw de koppen bij elkaar. Een mooi moment om uit de waan van de dag even stil te staan bij de (nabije) toekomst.

  • Wat zijn de uitdagingen waar we in de bouw voor staan en deels al middenin zitten?
  • Wat is het maatschappelijk belang van digitalisering in de bouw?
  • Waar staan we concreet met de DigiDealGO, die de noodzakelijke versnelling gaat brengen?

De bijeenkomst was een combinatie van inspirerende verhalen van aanpalende sectoren en een concrete invulling van de urgentie van digitalisering in de bouw. Een belangrijke versnellende rol in deze ‘best wel grote verandering’ is weg gelegd voor de DigiDealGO, dus die kwam ruim aan bod. Ook al werd de aanwezigen duidelijk dat de deal nog niet zo concreet is als men wellicht had verwacht, de toenemende energie in het proces was ook nu voelbaar. Dagvoorzitter Dorine Burmanje verwoordde het zo: “ ‘Nee’ verkopen kan niet meer. De urgentie om meer te weten over wat we precies bouwen wordt nijpender en daarmee ook de wil om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.” En dat was precies de reden waarom de BIM Loket Kennisdag stijf was uitverkocht.

Weet waarom!

Ter inspiratie sprak Arco Groothedde, directeur Translink, over de unieke invoering van de OV-chipkaart in Nederland. Een vergelijkbare invoering van een digitaal stelsel waar net als in de bouw diverse stakeholders met verschillend belang aan tafel zaten. Arco nam de aanwezigen mee naar de maatschappelijke vraag achter de invoering, puur om het belang van een duidelijke ‘waarom’ aan te geven. “Als je niet weet waarvoor je besteld bent, ben je in zo’n complex proces bij voorbaat kansloos.”

Inspirator en ondernemer Gerwin Hop kwam eveneens met een heldere boodschap. “Hoe belangrijk digitaal bouwen ook is voor meer snelheid in de bouw, meer connectie met het beheer, circulair bouwen en aansluiten bij het doel van een gebouw, maak er geen IT-feestje van.” Of zoals Claudia Reiner (Uneto VNI/DSBI) zei: “De digitale transitie moeten we doorvertalen naar concreet maatschappelijke doelen die ons in ons hart weten te raken.”

De DigiDeal brengt energie in het proces

Uitdagingen zoals versneld meer en duurzaam bouwen gaan de samenleving als geheel aan dus gebruik dat, was de boodschap. De DigiDeal, in het leven geroepen om versnelling te krijgen in het proces, moet ook die brug slaan.

Het was duidelijk dat de sprekers op het podium dit ook persoonlijk ervaren. Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket: “Het lijkt wel alsof er een energiebom is afgegaan en ik voel dat de vrijblijvendheid eraf gaat.”. Richard Tieskens, trekker DigiDeal: “Dit voorjaar ging ik op vakantie in de volste overtuiging dat het tekenen van de intentieverklaring nog wel even zou duren. Tot mijn verbazing was het tijdens mijn afwezigheid ineens toch gelukt.”

Maar een heldere ‘why?’ werd nog node gemist. Richard Tieskens: “Wat nog teveel ontbreekt is het verhaal achter de deal. Ik kan het nu nog niet in drie zinnen aan mijn vrouw uitleggen.” De bezoekers in de zaal herkenden zich daarin, maar voor een aantal was de verwachting over de stand van zaken misschien nog wel groter. Ook het ‘wat’, oftewel de inhoud van de deal, was voor velen nog niet helemaal duidelijk.

Bezoeker en architect Paul Bos miste naar eigen zeggen transparantie: “De overheid zou vanuit het maatschappelijk belang de regierol moeten pakken. Maar de veranderingen komen uit de markt, bottum up. Daar zit een spanningsveld.” Andrea Toth, aanwezig namens de championkwekerij: “Binnen mijn organisatie zet ik telkens digitalisering op de agenda. Ik wil het graag goeddoen, dus het voelt niet fijn om daarin zoekende te zijn.”

Joram Snijders van het Ministerie BZK begreep dit sentiment wel: “De DigiDeal is simpelweg nog niet klaar.” Wijzen naar de overheid met betrekking tot de regierol vond hij ondanks de urgentie geen optie. “Een voorschrijvende overheid die naar wetten grijpt? Zo werkt het niet in Nederland. Uiteindelijk moet de verandering door de bouwsector zelf worden ingevuld en gedragen. Als grote opdrachtgever kunnen wij uiteraard wel een voorbeeldrol vervullen.”

Hoge ambities vragen om schurende afspraken

Het was duidelijk. De verwachtingen waren hoog gespannen en de wil om meer te weten en mee te kunnen doen, groot. De sfeer van de dag kwam mooi tot uiting in één van de deelsessies in de middag. Daar klonk een duidelijke oproep aan alle direct betrokkenen bij de DigiDeal: “Wees ambitieus. De afspraken binnen de deal mogen best een beetje pijn doen en tot roering leiden. Maak vooral schurende afspraken!”