Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Traceable bouwen en installeren

Een methode van werken, die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren. Die uniformiteit nastreeft en de impact op de administratieve handelingen minimaliseert. Een methodiek, die toepasbaar is voor de gehele sector. Dat is het doel van dit versnellingsproject.

Context project

Het project beoogt invulling te geven aan de ambitie om producten op basis van uniformiteit en efficiƫnt ( = zonder extra administratieve lasten) te kunnen herleiden, naar de bron.

Aanleiding daarvoor waren:

Het doel van dit project is een methodiek van werken te vinden die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren, die uniformiteit nastreeft en de impact op de administratieve handelingen minimaliseert, en toepasbaar is voor de gehele sector. Het eindresultaat van dit project is een inventarisatie van de ter beschikking staande identificatie methodieken, en een gerealiseerde en geƫvalueerde pilot.

Betrokken organisaties

Eventuele andere belanghebbenden zoals gebruikers, beheerders en het bevoegde gezag worden zo veel mogelijk betrokken in de beoogde pilot.