Update november 2018

Sinds de Kennisdag van het BIM Loket op 5 oktober lijkt het relatief stil rond de DigiDealGO.  Richard Tieskens (voorzitter van de kerncoalitie) licht de stand van zaken toe.

‘Ik realiseer me dat de voortgang wellicht niet voor iedereen even zichtbaar is. Ik kan je verzekeren dat er hard wordt gewerkt en de juiste dingen worden gedaan. Het is daarbij zoeken naar een goede balans tussen inhoudelijke scherpte in de plannen en het werken aan draagvlak en betrokkenheid. Alleen ga je sneller, samen kom je verder, is wat mij betreft het motto.

Is de DigiDealGo al rond?
Tijdens de laatste bijeenkomst van de kerncoalitie (met vertegenwoordigers van ministerie BZK, de Bouwagenda, Uneto-VNI, BIR/BIM Loket, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland) hebben het voorstel voor de DigiDeal zoals die er nu ligt besproken. Er moeten nog een paar punten op de i worden gezet, en daarna is die geschikt en beschikbaar om met de achterban te delen. De DigiDealGO bevat een gedeeld perspectief, gedeelde ambities en doelen. Op 12 december staat de volgende bijeenkomst gepland. Daarna zullen we de documenten verspreiden ter afstemming met de verschillende achterbannen.

En dan?
We mikken erop dat we begin volgend jaar deze afspraken gaan bestendigen. We zoeken naar een passend moment. Zou mooi zijn om dat te doen tijdens de bijeenkomst rond het tweejarig bestaan van de Bouwagenda. Dan zijn we erin geslaagd om in een relatief korte periode een goede vervolgstap te zetten. Een stap die richting geeft en houvast biedt voor het vervolg. De concrete vervolgactiviteiten die voortvloeien uit de gedeelde ambities en doelen werken we uit in het programmaplan. Daarin wordt duidelijk wat er concreet moet gebeuren en wat daarvan de kosten zijn. Ik beschouw 2019 als een ‘opstartjaar’. Dat is het jaar waarin we los moeten komen, de hele organisatie en aanpak moeten inregelen. Naast slimme versnellingsprojecten zullen we volgend jaar veel aandacht besteden aan de communicatie over en het draagvlak voor dit proces. Immers, alleen ga je sneller, samen komen we verder.