Van ambities naar aanpakken

In oktober moet er een actieplan liggen. Een aanpak die richting geeft en houvast biedt aan de digitaliseringsopgave van de sector.

‘Er gebeurt al ontzettend veel. Nu is het zaak dat we initiatieven zo snel mogelijk slim bundelen, en waar nodig gerichte additionele acties ondernemen’, zegt Digiteam voorzitter Richard Tieskens. Met die gedachte in het achterhoofd bereidt het Digiteam een serie conferenties voor.

Grip krijgen op de Digitaliseringsopgave: welke stappen moeten we zetten, om de ambities, de uitgangspunten van de DigiDeal te vertalen naar een zo concreet mogelijk programmaplan, met meetbare, realistische doelen? Soms moet je even een stapje achteruit doen en overzicht creëren, om vervolgens vol gas verder te kunnen. Dat is precies waarom het Digiteam dinsdag 2 juli bij elkaar kwam: ter voorbereiding op de grote DigiDeal tweedaagse werkconferentie voor stakeholders (op 10 en 11 oktober), is er met behulp van verschillende werkvormen een start gemaakt met het verscherpen van de focus.

Doelen en acties (DIN)

Daarbij heeft het Digiteam onder andere gebruikgemaakt van een zogenoemd Doel Inspanningen Netwerk (DIN). Een handig managementinstrument, dat in één oogopslag laat zien waar het in een programma om gaat. Het werd een zeer intensieve middag en avond, waarbij de nadruk vooral lag op de ‘bovenkant’ van de DIN: wat is nou exact onze missie en welke strategische doelen kunnen we daaruit afleiden? De uitkomsten van deze werkconferentie in kleinere kring werken we de komende maanden verder uit in een eerste versie van de DIN. Die willen we dan in oktober met inbreng van de stakeholders en andere marktpartijen aanvullen tot een compleet programmaplan: met deelprogramma’s, SMART doelen en versnellingsprojecten.