Van ambities naar aanpakken

In oktober moet het DigidealGO programma er liggen. Wat zijn de Digideal doelen? Hoe gaan we die bereiken? En hoe krijgt een project het DigidealGO ‘stempel’?

‘Er gebeurt al ontzettend veel. Nu is het zaak dat we initiatieven zo snel mogelijk slim bundelen. Waar nodig moeten we ook gerichte aanvullende acties ondernemen’, aldus Digiteam voorzitter Richard Tieskens.

Grip krijgen op de digitalisering van de bouw en infra: welke stappen moeten we zetten, om de ambities, de uitgangspunten van de DigiDeal te vertalen naar een zo concreet mogelijk programmaplan, met meetbare, realistische doelen? Soms moet je even een stapje achteruit doen, om vervolgens vol gas verder te kunnen. Dat is precies waarom het Digiteam dinsdag 2 juli bij elkaar kwam: met verschillende werkvormen is gestart met het invullen van een programma.

Doelen en acties (DIN)

Hierbij heeft het Digiteam onder andere gebruikgemaakt van een zogenoemd Doel Inspanningen Netwerk (DIN). Een handig managementinstrument, dat in één oogopslag laat zien waar het in een programma om gaat. Het werd een zeer intensieve middag en avond, waarbij de nadruk lag op de vragen: wat is nou exact onze missie en welke strategische doelen kunnen we daaruit afleiden? De uitkomsten van deze werkconferentie in kleinere kring werken we de komende maanden verder uit. Die willen we dan in oktober met inbreng van de stakeholders en andere marktpartijen aanvullen tot een compleet programmaplan: met deelprogramma’s, meetbare doelen en concrete projecten.