Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Voorstel DigiDealGo

Na de ondertekening in de zomer, zijn tal van professionals in zes verschillende expertteams aan de slag gegaan met de uitwerking van opgave. Dit heeft geleid tot de onderstaande zes rapportages. Het geheel is verwerkt in een compacte samenvatting, de zogenaamde ‘twopager. Hierin staan de ambities en doelen verwoord die de kern van de DigiDealGO vormen. In het meer uitgebreide ‘toelichtingsdocument’ worden deze nader toegelicht. Tot slot vindt u hier nog een schematische weergave van de DigiDealGO. Let wel: deze documenten zijn nog niet definitief. Ter afstemming en finetuning vinden de komende periode nog gesprekken plaats.  Naar verwachting wordt de DigidealGO in januari definitief vastgesteld in de kerncoalitie en wordt de deal op 11 april formeel bezegeld.

  1. Visie
  2. Betere Kennisontwikkeling
  3. Bouwwerk Levenscyclus
  4. Culturele Wendbaarheid
  5. Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving
  6. Digitale Toelevering