Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Voorstel DigiDealGo

De DigiDealGO is op  12 maart 2019 definitief vastgesteld en is op 11 april bezegeld tijdens de conferentie twee jaar Bouwagenda. De DigiDealGO is uitgewerkt in de zes onderstaande rapportages. Het geheel is verwerkt in een compacte samenvatting. Hierin staan de ambities en doelen verwoord die de kern van de DigiDealGO vormen. In het meer uitgebreide ‘toelichtingsdocument’ worden deze nader toegelicht. Tot slot vindt u hier nog een schematische weergave van de DigiDealGO.

  1. Visie
  2. Betere Kennisontwikkeling
  3. Bouwwerk Levenscyclus
  4. Culturele Wendbaarheid
  5. Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving
  6. Digitale Toelevering